Timbang Ngrasani Tonggo, Yuk Guyon Suroboyoan

Paijo: (karo klangopan) Uangop... Ngantuk puol iki, mripatku sepet rasane
RT: Ngopi disik, Jo
Paijo: Sampun telas kopi rong gelas, pak. Tapi kok ngantuke sek mboten ilang nggeh?
Jarwo: Kopine guyangno raimu, ngko lak melek

Hansip: Bener iku. Raupo iki mumpung kopine sek panas
(kabeh podo ngguyu. Paijo tok sing mecucu)
Paijo: Weleh! Mlocot raiku
Pak RT: Makane, nek arep jaga ronda iku awane turu disik
Jarwo: Alasan mawon niku Pak RT... Asline Paijo iku kebelet pingin ngetap oli
Hansip: Bener iku. Paijo kan sek manten anyar. Sek kemaruk hahaha...


Paijo: (raine semu abang sajak kisinan) Kowe iki nek ngomong kok pas to, Wo...
Pak RT: Makane, awakmu ndang rabi, Wo. Ben ono sing ngenteni muleh melekan
Hansip: Najan durung rabi, Jarwo niku nggih wonten sing ngentosi kok, Pak...
Pak RT: Sopo?
Hansip: Coro (kecoak) kaliyan tengu teng jeding
Jarwo: Telek diremet-remet
Paijo: parikane metu. Artine opo iku?
Jarwo: Ngenyek ojo banget-banget

Pak RT: Ora ngenyek... Iku ngono ukoro penyebar semangat, ben awakmu ndang golek bojo
Jarwo: Sampun pados, Pak. Tapi sek dereng nemu sing cocok
Hansip: nggolekine salah tempat mungkin. Memang wis kok luru nong endi ae?
Jarwo: Nok rombengan. Kadang yo nok tempat sampah barang. Puas...?
Pak RT: Hahaha... ojo nesu
Paijo: Guyon, guyon... ngono wae baper
Hansip: Ngopi disik, ben ora salah paham
Jarwo: Iyo iyo... aku ngerti kok, iki mung guyonan nggo tombo ngantuk

Pak RT: Ngomong-ngomong, saiki lak jadwale Kang Sungib ngeronda. Lha endi wonge kok gak ono methungul blas
Paijo: Paling yo lagi ngumbah keris. Saiki kan malem jumat?
Jarwo: Pikiranmu iku nyelup keris tok wae, Jo Paijo... mentang-mentang pengantin baru
Paijo: Maksudku iku keris tenanan. Dudu keris sing kuwi. Pikiranmu iku sing ngeres

Pak RT: Bener. Wong Jowo iku sek nduwe kepercayaan, saben malem jumat legi wulan suro ngene iki pusakane kudu dikumbah karo kembang
Hansip: Ben kesaktiane mboten lungsur nggih, pak?
Pak RT: Cekno ora karaten
Paijo: Jarwo... Rungokno iku pituture pak RT. Tombakmu iku wis 35 tahun ora tau dicelup. Ati-ati teyengen lho
Jarwo: Haduh...!! Aku maneh sing keno
Hansip: Yo ngono kuwi nasipe wong jomblo, dibully terus hahaha...

(Pas jagongan gayeng, lha kok mambu aroma tak sedap. Kabeh podo nutupi irung)

Hansip: Asem! Sopo iki sing ngentut?
Pak RT: Wuek...!! ambune jian arum jamban
Jarwo: Mboten kulo lho, pak. Mentang-mentang jomblo ngko aku maneh sing diarani
Paijo: (karo mesem) Kulo pak sing ngentut. Duko niki, moro moro wetenge kulo mules sajak kebelet ngengek
Pak RT: Yo wis, ndang muleho, ngising disik kono
Paijo: Nggih, pak... (terus ngaleh)

Hansip: Nek wis mari kebelete ndang mbalek mrene maneh yo
Paijo: (soko kadoan) Yo, nek gak kebelet karo sing liyane
Jarwo: Semprul!
Hansip: Kepingin yo? Makane dikandani bola bali ora percoyo. Wong nduwe bojo iku lho kepenak
Pak RT: Bener, Wo. Umurmu saiki yo wis lebih dari cukup. Nek ora ndang omah-omah, selak keburu exspired
Hansip: Makanan keles, ono tanggal kadaluarsane hahaha
Jarwo: Nggih, pak. Wes, mangke pokoke wonten wong wedok lewat, langsung kulo lamar
Pak RT: Tenan iku?
Jarwo: Saestu, kulo nadar niki

(Tasan Jarwo mingkem, ndelalah ono wong wedok ayu kinyis kinyis mirip Syahrini teko nggowo nampan isine sak ceret kopi karo sak piring gedang goreng)

Cewek: (karo mesem ngelungake nampan) Monggo mas mas, bapak bapak... niki diunjuk kopine, kersane betah melek
Jarwo: (nampani nampan karo ndlongop saking kesengseme nyawang ayune bocah wadon iku) Nggih, mbak. Matur nuwun...
Pak RT: Sek mbak... panjenengan niku sinten? Kok dereng nate kepanggih nggih?
Cewek: Oh... tepangaken, nami kulo Sun Long Lay (ngulurake tangan gantian nyalami Pak RT, Jarwo lan hansip)
Hansip: Kok tangane adem, mbak?
Cewek: Nggih, mas... kulo grogi nyawang mas ganteng niki lho... (karo ngelirik Jarwo)
Jarwo: (irunge langsung mekar mergo kegeeran) Mbak niki saget mawon... oya mbak, jenenge kok apik temen. Sun Long Lay... keturunan Cina nggeh?
Cewek: (ora njawab, mung mesem tok)

Pak RT: (dehem) Ehem!! Jarwo... eling nadarmu mau?
Jarwo: (grogi) o... nganu, pak... njenengan mawon sing matur. Kulo isin pak...
Cewek: Mboten usah isin, mas. Ngendiko mawon wonten nopo?
Pak RT: Ngeten lho, mbak... Jarwo niki pingin gadah bojo. Nek njenengan purun, bade dilamar kaleh Jarwo
Cewek: (mesem genit karo nyedeki Jarwo) Saestu nopo, mas ganteng?
Jarwo: (gelagapan) ho oh, ho-oh....
Pak RT: Mbak Sun... nuwun sewu sak derenge. Kulo tanglet rumiyin... Daleme njenengan teng pundi to?
Cewek: Griyane kulo teng kulon kampung cedake prapatan, sebelahe wit ringin gede

(Pak RT, Hansip lan Jarwo kaget trus mbengok bareng): Iku kan kuburan?
Jarwo: (gemeter sampek kepuyuh): Dadi kowe iki....?
Cewek: Aku Sun Long Lay, mas... Sundel Bolong Alay....ihhxi xi xi xi....!!
Jreng jreng...!!
Jarwo, Pak RT karo Hansip mlayu sipat kuping: Hantu......!!
Cewek: (ngguyu kepingkel-pingkel) Rasain lo gua kerjain. Masa mereka gak ngenalin gue sih? Gue kan Markiyem, anaknya pak Sungib yang dari kecil ikut mama di Jakarta sejak papa mama cerai? Payah! Tampang aja sangar... Nyali ciut, coy!!

Tiba-tiba seseorang mencolek pundak Sun Long Lay alias Markiyem. Saat cewek cantik itu menoleh...

Jreng jreng....!!

Sundel bolong yang asli menyeringai seram dengan tawa ngikik panjang: Ih ih ih ih ih ih.....!! Ih ih ih ih.....!!


Markiyempun pingsan

VIA >>>>> ARTIKEL
Loading...

Artikel Terkait

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.